Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Proposition 2016/17:146

Händelser

Inlämnad: 2017-03-14 Bordlagd: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15 Motionstid slutar: 2017-03-29

Avsändare

Hela dokumentet

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (pdf, 505 kB)
Regeringens proposition 2016/17:146

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Prop.

2016/17:146
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Isabella Lövin
(Miljö- och energidepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige inrättas. Det klimatpolitiska arbetet bör utgå från ett långsiktigt, tidssatt utsläppsmål som riksdagen fastställer. Målet ska vara att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)