Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Proposition 2016/17:122

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05

Avsändare

Hela dokumentet

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (pdf, 954 kB)
Regeringens proposition 2016/17:122

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i

Prop.

hälso- och sjukvården

2016/17:122
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen ett mer ändamålsenligt system för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Förslagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska ske på nytt.
Vidare föreslår regeringen att en ny lag ska reglera patientnämndernas verksamhet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (8)