Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Proposition 2016/17:132

Händelser

Inlämnad: 2017-03-06 Bordlagd: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15 Motionstid slutar: 2017-03-29

Avsändare

Hela dokumentet

Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (pdf, 1 MB)
Genomförande av tobaksdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Regeringens proposition 2016/17:132

Genomförande av tobaksproduktdirektivets

Prop.

bestämmelser om
e-cigaretter

2016/17:132

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Ylva Johansson
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaks- produktdirektiv (2014/40/EU). Vidare föreslås en reglering om bl.a. åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straff- ansvar. Förslagen föreslås i huvudsak genomföras i en ny lag om elek- troniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det föreslås också vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (4)