Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Proposition 2017/18:51

Regeringens proposition 2017/18:51

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Regeringens proposition 2017/18:51

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordning om personlig skyddsutrustning

2017/18:51

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 november 2017

Margot Wallström

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny lag som syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning. Vidare föreslås i anledning av
EU-förordningen
vissa ändringar i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Förordningen, som ersätter det tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-12-05 Bordlagd: 2017-12-05 Hänvisad: 2017-12-06 Motionstid slutar: 2018-01-19
Förslagspunkter (2)