Komplettering av barlastvattenlagen

Proposition 2016/17:134

Händelser

Inlämnad: 2017-03-07 Bordlagd: 2017-03-14 Hänvisad: 2017-03-15 Motionstid slutar: 2017-03-29

Avsändare

Hela dokumentet

Komplettering av barlastvattenlagen (pdf, 252 kB)
Regeringens proposition 2016/17:134

Komplettering av barlastvattenlagen

Prop.

2016/17:134
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Anna Johansson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i barlastvattenlagen (2009:1165) för att säkerställa att inspektioner av utländska fartyg i form av s.k. hamnstatskontroll kan utföras i enlighet med internationella bestämmelser. Vidare föreslås en ändring i lagen så att samtliga åtgärder enligt lagen som bör kunna avgiftsbeläggas täcks av bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter.
Den föreslagna lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
1

Prop.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)