Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

Proposition 2016/17:133

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Bordlagd: 2017-03-02 Hänvisad: 2017-03-03 Motionstid slutar: 2017-03-17

Avsändare

Hela dokumentet

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2016/17:133

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för

Prop.

uppehållstillstånd rörande studier på

2016/17:133

gymnasienivå

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag som syftar till att uppmuntra nyanlända ungdomar att studera på gymnasial nivå. Regeringen föreslår attden som påbörjat utbildning på gymnasial nivå och som ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) eller på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (7)
Följdmotioner (5)