Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

Proposition 2016/17:221

Regeringens proposition 2016/17:221

Lagändringar till följd av en samlad förordning

Prop.

om
EU-varumärken

2016/17:221

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Gävle den 7 september 2017

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår de lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till den nya
EU-förordningen
med samlade regler om EU- varumärken. Förordningen är en sammanslagning (s.k. kodifiering) av två tidigare
EU-förordningar.

Ändringarna innebär att hänvisningarna till EU:s varumärkesförordning i varumärkeslagen, firmalagen och lagen om rättegången i arbetstvister ska avse den nya
EU-förordningen.
Förslagen innebär inga ändringar i sak.

Lagändringarna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-11 Bordlagd: 2017-09-12 Hänvisad: 2017-09-13 Motionstid slutar: 2017-09-27
Förslagspunkter (3)