Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti

Proposition 2017/18:18

Regeringens proposition 2017/18:18

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Prop.

2017/18:18

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 september 2017

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen (2010:800) om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med åtgärdsgarantin är att en elev i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov.

Redan i förskoleklassen ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas. Om det utifrån användningen av kartläggningsmaterialet, ett nationellt bedömningsstöd eller ett nationellt prov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-09-22 Bordlagd: 2017-09-27 Hänvisad: 2017-09-28 Motionstid slutar: 2017-10-12
Förslagspunkter (1)