Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

Proposition 2016/17:162

Händelser

Inlämnad: 2017-04-05 Bordlagd: 2017-04-05 Hänvisad: 2017-04-06 Motionstid slutar: 2017-04-20

Avsändare

Hela dokumentet

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) (pdf, 4 MB)
Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)

Regeringens proposition 2016/17:162

Nya regler om marknader för finansiella

Prop.

instrument (MiFID II och MiFIR)

2016/17:162

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 30 mars 2017
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar huvudsakligen i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, som dels syftar till att genomföra Europa- parlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (förkortat MiFID II), dels bedöms nödvändiga med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (31)