Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m.

Proposition 1993/94:38

Regeringens proposition

1993/94:38

Postlag och en förändrad verksamhetsform

för Postverket, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 1993

Carl Bildt

Alf Svensson

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen

läggs fram förslag till en postlag och en förändrad

verksamhetsform för Postverket. I sistnämnda

hänseende föreslås att regeringen ges bemyndigande

att ombilda Postverket till aktiebolag * Posten

Aktiebolag (Posten AB). I propositionen lämnas

också vissa andra förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-10-18 Bordläggning: 1993-10-18 Hänvisning: 1993-10-19 Motionstid slutar: 1993-11-08
Förslagspunkter (28)
Följdmotioner (18)