Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Proposition 2017/18:83

Regeringens proposition 2017/18:83

Styrande principer inom hälso- och sjukvården

Prop.

och en förstärkt vårdgaranti

2017/18:83

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 januari 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Denna proposition är ett första steg i regeringens avsedda omstrukturering av hälso- och sjukvården där primärvården ska bli den tydliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) har lämnat ett första delbetänkande vilket utgör grunden för denna proposition. Utredningen ska lämna ytterligare två betänkanden 2018 och 2019.

Om Sverige ska bibehålla eller öka kvaliteten i hälso-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-01-30 Bordlagd: 2018-01-31 Hänvisad: 2018-02-01 Motionstid slutar: 2018-02-15
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (6)