Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Proposition 2016/17:137

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Bordlagd: 2017-03-02 Hänvisad: 2017-03-03 Motionstid slutar: 2017-03-17

Avsändare

Hela dokumentet

Tidsbegränsade bygglov för bostäder (pdf, 281 kB)
Regeringens proposition 2016/17:137

Tidsbegränsade bygglov för bostäder

Prop.

2016/17:137
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 2 mars 2017
Stefan Löfven
Peter Eriksson
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det krävs en rad åtgärder för att möta det stora behovet av bostäder i Sverige. Bostadsbyggandet har under en lång följd av år legat på en för låg nivå i förhållande till befolkningsutvecklingen. Vid sidan av åtgärder för att på lång sikt lösa bostadsbristen genom permanent byggande krävs även ökade möjligheter till lösningar på kortare sikt.
I denna proposition föreslås därför att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål. Syftet med förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)