Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Proposition 2016/17:144

Händelser

Inlämnad: 2017-03-17 Bordlagd: 2017-03-17 Hänvisad: 2017-03-21 Motionstid slutar: 2017-04-03

Avsändare

Hela dokumentet

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (pdf, 805 kB)
Regeringens proposition 2016/17:144

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet

Prop.

inom försvaret

2016/17:144
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Peter Hultqvist
(Försvarsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Vidare föreslås det att benämningen
”generalläkaren” ändras till ”försvarsinspektören för hälsa och miljö” i de lagar där generalläkaren anges.
I djurskyddslagen (1988:534) föreslås att de nuvarande undantagen för djur som används inom Försvarsmakten begränsas. Dessa djur ska därmed omfattas av delar av den offentliga kontrollen och den tillsynsansvarige ska ha möjlighet att – med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (7)