Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet

Proposition 2017/18:34

Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet

Regeringens proposition 2017/18:34

Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern

Prop.

förflyttning – genomförande av
ICT-direktivet

2017/18:34

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2017

Ylva Johansson

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
(ICT-direktivet).

Regeringen föreslår att det införs kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-10-24 Bordlagd: 2017-10-24 Hänvisad: 2017-10-25 Motionstid slutar: 2017-11-08
Förslagspunkter (4)