Vårändringsbudget för 2017

Proposition 2016/17:99

Händelser

Inlämnad: 2017-04-18 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03

Avsändare

Hela dokumentet

Vårändringsbudget för 2017 (pdf, 646 kB)
Regeringens proposition 2016/17:99
Vårändringsbudget för 2017

Regeringens proposition 2016/17:99
Vårändringsbudget för 2017
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 april 2017
Stefan Löfven
Magdalena Andersson
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2017.
P R O P . 2 0 16 / 1 7: 9 9
Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

7

Diagramförteckning ..............................................................................................................

8

1

Förslag till riksdagsbeslut .........................................................................................

11

2

Lagförslag...................................................................................................................

19

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (22)