Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

Proposition 2016/17:113

Händelser

Inlämnad: 2017-03-16 Bordlagd: 2017-03-16 Hänvisad: 2017-03-17 Motionstid slutar: 2017-03-31

Avsändare

Hela dokumentet

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (pdf, 424 kB)
Regeringens proposition 2016/17:113

Viktiga meddelanden till allmänheten via

Prop.

telefon

2016/17:113
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Anders Ygeman
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Det är viktigt att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser för att skydda människor, egendom eller miljö. Sedan länge har varnings- och informationssystemet omfattat meddelanden i radio och tv samt utomhusvarning. Numera skickas meddelanden även till fasta telefoner och till mobilabonnenter med registrerad adress i ett drabbat område. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för att nå ut till personer som kan vara drabbade av en olycka eller en allvarlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)