Protokoll 2016/17:107 Tisdagen den 9 maj

Protokoll 2016/17:107

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:107 Tisdagen den 9 maj (pdf, 799 kB)
§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 18 och 19 april justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 11

maj

kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2016/17:484
Till riksdagen
Interpellation 2016/17:484 Anmälningsplikt för åtelkamera
av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Interpellationen har överlämnats till sr Bucht och kommer att besvaras tisdagen den 30 maj 2017.
Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.
Stockholm den 4 maj 2017
Näringsdepartementet
Sven-Erik Bucht (S)
Enligt uppdrag
Fredrik Ahlén
Expeditionschef
Interpellation 2016/17:496
Till riksdagen
Interpellation 2016/17:496
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida