Protokoll 2016/17:97 Torsdagen den 20 april

Protokoll 2016/17:97

Hela dokumentet

Protokoll 2016/17:97 Torsdagen den 20 april (pdf, 729 kB)
§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2016/17:407
Till riksdagen
Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet
av Jeff Ahl (SD)
Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.
Interpellationen kommer att besvaras den 21 april 2017.
Stockholm den 18 april 2017
Justitiedepartementet
Anders Ygeman (S)
Enligt uppdrag
Johan Danelius
Expeditionschef
Interpellation 2016/17:453
Till riksdagen
Interpellation 2016/17:453 Illegal jakt på rovdjur
av Jens Holm (V)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 maj
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida