Protokoll 2016/17:98 Fredagen den 21 april

Riksdagens protokoll 2016/17:98

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 mars justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2016/17:177 till utrikesutskottet

Motioner

2016/17:3708 och 3709 till utrikesutskottet

§ 3  Svar på interpellation 2016/17:431 om jämställdhet i förorten

Anf.  1  Statsrådet ÅSA REGNÉR (S):

Svar på interpellationer

Herr talman! Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka åtgärder reger­ingen avser att vidta för att svensk jämställdhet ska gälla alla flickor och kvinnor i Sverige, var i landet man än bor.

Regeringen tar allvarligt på uppgifter om att kvinnors möjligheter begränsas och att kvinnor rapporterar att de inte kan röra sig fritt i det offentliga rummet. Enligt rapportering i medier
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida