Protokoll 2017/18:129 Måndagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:129

Riksdagens snabbprotokoll

2017/18:129

Måndagen den 11 juni

Kl.  10.00–14.44

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 maj justerades.

§ 2  Meddelande om statsministerns frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S).

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:562

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:562 Unga vuxna med psykisk ohälsa

av Jenny Petersson (M)

Interpellationen 2017/18:562 Unga vuxna med psykisk ohälsa av Jenny Petersson (M) besvaras onsdagen den 27 juni 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida