Protokoll 2017/18:131 Onsdagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:131

Riksdagens snabbprotokoll

2017/18:131

Onsdagen den 13 juni

Kl.  09.00–19.00

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

1 §  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! När jag presenterade min första regeringsförklaring hade jag ärvt ett budgetunderskott på ca 60 miljarder kronor. Det hade satsats 13 gånger mer på att sänka skatten än på skolan, och Sverige hade till och med fått krisstöd från EU för en alltför hög ungdomsarbetslöshet.

I dag har skolresultaten börjat vända uppåt. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin har mätts upp i ett EU-land, och underskottet är vänt till ett överskott på nära 50 miljarder.

Detta har inte skapats av någon enskild reform, utan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida