Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Protokoll 2017/18:85 Torsdagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2017/18:85

§ 1  Frågestund

Anf.  1  TALMANNEN:

Frågestund

Jag vill hälsa statsråden hjärtligt välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Isabella Lövin, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, statsrådet Ann Linde och miljöminister Karolina Skog.

En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller inom statsrådets ansvarsområde och rör dennes tjänsteutövning. Statsrådet Isabella Lövin besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Undantag från den nya säkerhetsskyddslagen

Anf.  2  TOMAS TOBÉ (M):

Herr talman! Frågan om ett bättre säkerhetsskydd har aktualiserats i samband med it-skandalen på Transportstyrelsen och regeringens bristfälliga hantering av något så viktigt som rikets säkerhet.

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida