Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om hur ny kunskap bättre ska kunna komma till användning i skolan

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR16

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om hur ny kunskap bättre ska kunna komma till användning i skolan

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-78-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:RFR16

Förord

Utbildningsutskottet anordnade den 11 juni 2013 en offentlig utfrågning om hur ny kunskap bättre ska kunna komma till användning i skolan. Forskningen ger hela tiden ny kunskap som skolan kan ha nytta av. Det är angeläget att denna kunskap kan omsättas i praktisk nytta i klassrummet. Utbildningsutskottet har inom Riksdagsförvaltningen låtit utarbeta rapporten Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan (Rapporter från riksdagen 2012/13:RFR10), som publicerades samma dag och presenterades vid utfrågningen. Vid utfrågningen presenterade företrädare för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida