Riksdagsskrivelse 2016/17:224

Riksdagsskrivelse 2016/17:224

Riksdagsskrivelse 2016/17:224

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson