Riksdagsskrivelse 2016/17:263

Riksdagsskrivelse 2016/17:263

Riksdagsskrivelse 2016/17:263

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU13 Europarådet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2016/17:262 till Europarådets svenska delegation