Riksdagsskrivelse 2017/18:286

Riksdagsskrivelse 2017/18:286

Riksdagsskrivelse 2017/18:286

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU18 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson