Riksdagsskrivelse 2017/18:9

Riksdagsskrivelse 2017/18:9

Riksdagsskrivelse 2017/18:9

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2017/18:FiU7 Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland.

Stockholm den 11 oktober 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson