Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och måluppfyllelse

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:35

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:35


[text saknas - konvertering pågår 2018-12-20]