Bedömning av reell kompetens

Skriftlig fråga 2017/18:1490 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Efter det att betänkandet Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande nyligen debatterades i riksdagen har frågan om bedömning av så kallad reell kompetens vid tillträde till högskolan aktualiserats. Regeringsföreträdare talar i stället om att ett nationellt behörighetsprov ska införas, men om reell kompetens talas det tyst. Likväl har regeringen tidigare gett UHR i uppdrag att samordna en försöksverksamhet för att underlätta lärosätenas bedömning av så kallad reell kompetens, ett uppdrag som pågår nu. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Ska presumtiva studenter inte längre ha möjlighet att få sin kompetens bedömd via så kallad reell kompetens?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Besvarad: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20
Svar på skriftlig fråga