Den albanska minoriteten i Makedonien

Skriftlig fråga 2016/17:1062

Tina Acketoft (L)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Den vilande konflikten i Makedonien mellan den albanska minoritetsbefolkningen och makedonierna riskerar att ännu en gång förvärras. För drygt 15 år sedan resulterade den i en militäraktion där uppemot 70 000 människor var tvungna att fly från sina hem och 100 människor dog. Nu har samma konflikt orsakat stora protester runt om i landet. Situationen riskerar att ännu en gång urarta om inte något görs.

Protesterna utbröt efter att de albanska partierna fick ett ökat stöd vid senaste valet och försökte driva igenom utökade rättigheter för den albanska minoriteten. Albanerna anklagas därför för att försöka ta över Makedonien, och den etniska konflikten är återigen aktuell. Om protesterna fortsätter kan situationen snabbt bli farlig för minoritetsbefolkningen.

EU har länge haft ett tätt samarbete med Makedonien på grund av grannskapspolitiken. Detta ger unionen en unik möjlighet, och skyldighet, att stödja de mänskliga rättigheterna i landet. I den här situationen blir det särskilt viktigt att medlemsstaterna bistår med hjälp för att landet ska fortsätta att utvecklas demokratiskt och ekonomiskt. Med rätt stöd skulle Makedonien en dag kunna bli en av unionens medlemmar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ann Linde: 

 

På vilket sätt avser statsrådet att agera för att EU ska arbeta med att lugna situationen och säkerställa den albanska minoritetens rättigheter i Makedonien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-17 Anmäld: 2017-03-21 Sista svarsdatum: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-04
Svar på skriftlig fråga