En explosionsartad ökning av nätdroger

Skriftlig fråga 2017/18:987 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Fentanylanaloger skördade över 100 liv under 2017, enligt Rättsmedicinalverket (RMV). Tyvärr fortsätter drogen att ta människors liv. Därför har polisen i Västra Götaland åter gått ut och varnat för drogen och dess analoger. Nu duger det inte att luta sig tillbaka och lita till redan vidtagna åtgärder. Mer måste göras för att vända den explosionsartade utvecklingen, som går åt fel håll.

Fentanyl är ett starkt smärtstillande medel som används inom vården. Men olika nätdrogsvarianter av fentanyl har tagit steget ut på den illegala marknaden och lett till många dödsfall. För med sin enorma styrka – 50 gånger (!) mer potent än heroin – är drogen extremt svår att dosera.

Man kan tänka sig en liten tablett Alvedon med 500 milligram paracetamol. Dela den i 1 000 bitar – det är en hög dos fentanyl. Detta är ett nationellt problem och kryper ut i de allra minsta av Sveriges orter. Precis vem som helst kan beställa dessa substanser hem till brevlådan eller närmaste postombud.

Explosionen av nätdroger, fentanyl och dess olika varianter, analoger, oroar många delar av välfärdssamhället. Niklas, narkotikapolis i Västra Götaland, är en av dem som argumenterar för familjeklassning, det vill säga att narkotikaklassa fentanylfamiljen och dess varianter, för att på det sättet kunna minska inflödet. Han får medhåll av sin poliskollega Marlene vid polisen i Skaraborg.

En familjeklassning skulle absolut skaka om marknaden och stoppa inflödet. Eftersom det kan finnas starka skäl inom vården, då detta är ett mycket starkt smärtlindrande läkemedel, skulle undantag efter prövning göras. Detta vore att göra något kraftfullt och visa på att man menar allvar. För som det är nu riskerar den explosionsartade utvecklingen att fortsätta gå åt fel håll. När och vad avser regeringen att göra och vilka verktyg och åtgärder vill man använda för att förhindra att fler liv skördas?

Med anledning av ovan vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Vilka nya åtgärder är ministern och regeringen villiga att vidta för att stödja välfärdssamhället, till exempel polisen och socialtjänsten, för att komma åt den negativa utvecklingen av nätdroger i allmänhet och fentanylanaloger i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga