En ny regional infrastrukturplan

Skriftlig fråga 2016/17:1255
Roger Haddad (L)

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Överlämnad: 2017-04-21 Anmäld: 2017-04-25 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03

Hela dokumentet

En ny regional infrastrukturplan (pdf, 67 kB)

Fråga 2016/17:1255 En ny regional infrastrukturplan

av Roger Haddad (L)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Nu under 2017 processas runt om i landet förslag till en ny regional infrastrukturplan. Fördelningen till länen/regionerna grundar sig enbart på antalet kilometer allmän väg inom respektive län/region. Detta innebär att det vid fördelningen inte tas någon hänsyn till länets/regionens ambitionsnivå vad gäller järnväg.

Underlaget för beräkning känns minst sagt omodernt och inte i samklang med våra miljöambitioner.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Anser statsrådet att det som beskrivs ovan är en bra fördelningsnyckel av statliga infrastrukturmedel och om inte, avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att förändra detta?

Svar på skriftlig fråga