En tullstation på E16

Skriftlig fråga 2016/17:1254

Pål Jonson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

E16 är i dag den enda Europaväg som saknar en klareringsstation för Tullverket. Genom tullstationer kan Sverige säkerställa att skatter och avgifter tas ut i samband med in- och utförsel av varor samt bekämpa olika former av smuggling.

Genom närheten till Norge har Värmland problem med internationella stöldligor som agerar på båda sidor gränsen. I flera fall bedriver dessa ligor även omfattande smugglingsverksamhet. Utifrån detta perspektiv är det anmärkningsvärt att det inte finns en tullstation på E16 längs den svensk-norska gränsen för att bekämpa den internationella brottsligheten. Vidare har även åkerinäringen efterfrågat en svensk tullstation utmed E16.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att en tullstation ska inrättas på E16 längs den svensk-norska gränsen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-20 Överlämnad: 2017-04-20 Anmäld: 2017-04-21 Svarsdatum: 2017-05-03 Sista svarsdatum: 2017-05-03
Svar på skriftlig fråga