Nya villkor för nystartsjobben

Skriftlig fråga 2016/17:1070

Annika Qarlsson (C)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Nya villkor för nystartsjobben införs från och med den 1 februari 2017. I villkoren har kraven höjts, längden på stödet för anställningen har kortats och ersättningen ska räknas ut på ett annat sätt. Det står självklart varje regering fritt att ändra regler för stödanställningar, men det blir olyckligt för både nystartsjobbarna och för företagen när det förändrar villkoren för redan ingångna anställningsavtal.

Som ett exempel kan nämnas ett företag som för två år sedan anställde en äldre person med utlovat stöd till 2021, vilket motsvarade de år som hen hade kvar till pensionen. Företaget har nu meddelats ändrade förutsättningar. Beskedet lämnades dagen före julafton 2016 och gäller från den 1 februari 2017. Hens två år har enligt Arbetsförmedlingens tolkning redan gått. Detta har skett så snabbt att det inte finns någon möjlighet att parera i företagets budget när stödet helt har dragits in.

Hur menar regeringen att reglerna ska tolkas? Ska tidigare löften gälla eller inte? Är det regeringens mening att det ska tolkas som att det är två år från och med nu, när de nya villkoren träder i kraft, som ska gälla även för dem som tidigare har tagit in nystartsjobbare?

Min fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson är:

 

Ska de nya reglerna även omfatta anställningsavtal som har ingåtts före den 1 februari 2017, och vilka åtgärder avser ministern i så fall att vidta för att mildra effekterna för de företag och nystartsjobbare som tidigare fått löfte om stöd under en längre tid än två år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-16 Överlämnad: 2017-03-20 Anmäld: 2017-03-21 Svarsdatum: 2017-03-29 Sista svarsdatum: 2017-03-29
Svar på skriftlig fråga