Redskap för att korta vårdköerna

Skriftlig fråga 2017/18:128 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Över 100 000 personer står just nu i vårdköer. Mer än var fjärde patient tvingas att vänta längre än tre månader på operation i specialistvården. Den utlovade vårdgarantin bryts varje dag inom vården. Patienten och patientsäkerheten ska alltid sättas främst. Patienten ska aktivt få information om sina rättigheter att välja vårdgivare i enlighet med patientlagen samt när vård inte kan ges i rätt tid. 

Regeringen bär det slutliga nationella ansvaret för att vårdköerna på tre år fördubblats. Regeringen fattade tidigt under mandatperioden beslut om att avskaffa kömiljarden, detta med hänvisning till att den riskerade att bidra till att tränga undan annan vård. Detta är inget argument för att ta bort den prestationsbaserade kömiljarden utan tvärtom ett skäl att utveckla och förbättra densamma. 

Moderaterna satsar 3 miljarder kronor per år från och med 2018 på förstärkt och utvecklad kömiljard. Vårdgarantin inom vården ska förstärkas. Detta prestationsbaserade statsbidrag ska följas upp och utvärderas regelbundet, öppet och med så korta tidsintervall som möjligt för att underlätta en mer effektiv styrning. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

 

Varför avskaffade socialministern och regeringen den prestationsbaserade kömiljarden, och avser socialministern att införa något slags prestationsbaserat redskap för att korta vårdköerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-18 Överlämnad: 2017-10-19 Anmäld: 2017-10-20 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25
Svar på skriftlig fråga