Transportstyrelsens agerande som inneburit att säkerhetsklassad information hamnat i fel händer

Skriftlig fråga 2016/17:1749 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

I mars 2015 besvarade statsministern en av mig väckt interpellation om det av honom själv inrättade så kallade säkerhetspolitiska rådet på Statsrådsberedningen. I sitt svar berättade Stefan Löfven att rådet vid den tidpunkten sammanträtt ungefär en gång i månaden. Vidare sade han (direkt citeratd ur riksdagens protokoll): Det säkerhetspolitiska rådet har inrättats för att regelbundet kunna diskutera en samordnad hantering av frågor som rör Sveriges säkerhet i bred bemärkelse. Jag har själv lett rådets samtliga möten, där även vice statsministern, utrikesministern, försvarsministern och inrikesministern har deltagit. Även andra statsråd har vid behov kunnat delta i rådets arbete, liksom vissa statssekreterare. Det gäller även företrädare för myndigheter som har varit direkt berörda och som fått göra föredragningar för rådet. Säkerhetsskandalen som avslöjats inom Transportstyrelsen med dess vidare implikationer för flera myndigheter och departement borde på alla sätt vara ett ärendeområde för det så kallade Säkerhetspolitiska rådet. Allra helst om information kring detta hanterats av näringsdepartementet respektive Säkerhetspolisen redan tidigt 2016.

Min fråga till statsminister Stefan Löfven:

Har statsministern någon gång från våren 2016 fram till juli 2017 i Säkerhetspolitiska rådet behandlat frågan om Transportstyrelsen och konsekvenserna kring att säkerhetsklassad information hamnat i fel händer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-07-19 Överlämnad: 2017-07-19 Svarsdatum: 2017-08-02 Sista svarsdatum: 2017-08-02 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga