Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön

Skrivelse 2017/18:262

Regeringens skrivelse 2017/18:262

En nationell strategi för ESS och den omgivande Skr.

kunskapsmiljön

2017/18:262

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 maj 2018

Margot Wallström

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisas en nationell strategi med övergripande målsättningar för det svenska deltagandet i och värdskapet för den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som nu byggs utanför Lund. ESS kommer att bli den mest kraftfulla anläggningen i världen i sitt slag. Anläggningen kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom en rad viktiga områden där nya och avancerade material och läkemedel kan bli avgörande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-05-22 Bordlagd: 2018-05-22 Hänvisad: 2018-05-23 Motionstid slutar: 2018-10-01