Kultur i hela landet

Skrivelse 2017/18:264

Kultur i hela
landet

Skr 2017/18:264

KULTUR

KULTUR

FÖRSKOLAN

KULTUR

ULTURK

LÄSNING I

SKOLAN

DET FRIA

KULTURLIVET

G

KULTUR

MER KULTUR

TILL FLER

Regeringens skrivelse 2017/18:264

Kultur i hela landet

Skr.

2017/18:264

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Uppsala den 31 maj 2018

Stefan Löfven

Peter Eriksson (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur regeringen arbetat för kultur i hela landet under mandatperioden.

Den nationella kulturpolitiken förutsätter en god samverkan mellan staten, landstingen och kommunerna. Denna skrivelse fokuserar på de statliga insatserna för kultur i hela landet.

1

Skr. 2017/18:264
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-06-05 Bordlagd: 2018-06-05 Hänvisad: 2018-06-07 Motionstid slutar: 2018-10-01