Nordiskt samarbete 2016

Skrivelse 2016/17:90

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05

Avsändare

Hela dokumentet

Nordiskt samarbete 2016 (pdf, 391 kB)
Regeringens skrivelse 2016/17:90

Nordiskt samarbete 2016

Skr.

2016/17:90
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Ann Linde
(Utrikesdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2016 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.
1
Skr. 2016/17:90
Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Nordiska ministerrådet......................................................................

4

2.1

Norden och omvärlden .......................................................

4

2.2

Gränshinderarbetet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida