Nordiskt samarbete 2016

Skrivelse 2016/17:90

Regeringens skrivelse 2016/17:90

Nordiskt samarbete 2016

Skr.

2016/17:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2017

Stefan Löfven

Ann Linde

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2016 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1

Skr. 2016/17:90

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Nordiska ministerrådet......................................................................

4

2.1

Norden och omvärlden .......................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05