Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014

Skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Redovisning av fördelning av medel från

Skr.

Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014

2014/15:132

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 25 juni 2015

Margot Wallström

Åsa Regnér

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2014. Vidare redogör regeringen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens utveckling och verksamhet samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. I skrivelsen anges också områden som enligt regeringens mening bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden.

1

Skr.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2015-06-29 Bordlagd: 2015-08-27 Hänvisad: 2015-09-03 Motionstid slutar: 2015-09-30