Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning

Skrivelse 2017/18:79

Regeringens skrivelse 2017/18:79

Riksrevisionens rapport om regionala skillnader

Skr.

i effekter av Arbetsförmedlingens

2017/18:79

arbetsmarknadsutbildning

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 februari 2018

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingens program

Arbetsmarknadsutbildning ger likvärdiga effekter i hela landet och om den

eventuella variationen i effekt av detta program har förändrats över tid.

Resultaten visar att Norra Mälardalens marknadsområde har levererat de

högsta effekterna av arbetsmarknadsutbildning under den studerade

tidsperioden
2006–2011.
Effekten är mer än dubbelt så
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-02-15 Bordlagd: 2018-02-16 Hänvisad: 2018-02-27 Motionstid slutar: 2018-03-05