Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata

Skrivelse 2017/18:46

Regeringens skrivelse 2017/18:46

Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till

Skr.

Statistiska centralbyråns registerdata

2017/18:46

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 23 november 2017

Stefan Lövén

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort och de rekommendationer som myndigheten lämnat i rapporten Tillgänglighet till SCB:s registerdata – en fråga om prioriteringar (RiR 2017:14).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det finns brister i tillgängligheten till Statistiska centralbyråns (SCB) registerdata. SCB och Vetenskapsrådet har dock vidtagit åtgärder för att förbättra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-12-06 Bordlagd: 2017-12-06 Hänvisad: 2017-12-07 Motionstid slutar: 2018-01-19