Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

Skrivelse 2016/17:118

Händelser

Inlämnad: 2017-03-17 Bordlagd: 2017-03-17 Hänvisad: 2017-03-21 Motionstid slutar: 2017-04-03

Avsändare

Hela dokumentet

Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

5

1

Inledning

8

1.1

Motiv till granskning

8

1.2

Bakgrund

8

1.3

Frågeställningar och avgränsningar

11

1.4

Metod

12

1.5

Disposition

12

2

Tydligheten i uppdraget

13

2.1

Bedömningsgrund

13

2.2

Regeringens beslut om gränskontroller

13

2.3

Polismyndighetens beslut om gränskontroller

15

2.4

Riksrevisionens sammantagna bedömning

18

3

Gränskontrollernas genomförande

19

3.1

Bedömningsgrund

19

3.2

Gränskontrollernas lokalisering

21

3.3

Gränskontrollernas utformning

22

3.4

Bemanning och förmåga

27

3.5

Riksrevisionens sammantagna bedömning

29

4

Polismyndighetens beredskap att återinföra gränskontroll

31

4.1

Bedömningsgrund

31

4.2

Polismyndighetens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida