Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Skrivelse 2016/17:114

Händelser

Inlämnad: 2017-03-20 Bordlagd: 2017-03-21 Hänvisad: 2017-03-22 Motionstid slutar: 2017-04-05

Avsändare

Hela dokumentet

Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (pdf, 779 kB)
Strategisk exportkontroll - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Regeringens skrivelse 2016/17:114

Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel

Skr.

och produkter med dubbla användningsområden

2016/17:114

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Utrikesdepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2016. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den export som har förekommit under året. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida