Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

Skrivelse 2016/17:196

Regeringens skrivelse 2016/17:196

Sveriges samlade politik för internationell civil

Skr.

och militär krishantering

2016/17:196

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2017

Morgan Johansson

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen inriktningen för verksamheten internationell civil och militär krishantering. I skrivelsen redogör regeringen även för Sveriges engagemang, ambition och aktörsroll inom internationell civil och militär krishantering.

1

Skr. 2016/17:196

Innehållsförteckning

1

Inledning ...........................................................................................

3

2

Trender, tendenser och utmaningar ...................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-06-30 Bordlagd: 2017-08-31 Hänvisad: 2017-09-07 Motionstid slutar: 2017-09-27