Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Skrivelse 2016/17:115

Händelser

Inlämnad: 2017-03-14 Bordlagd: 2017-03-16 Hänvisad: 2017-03-17 Motionstid slutar: 2017-03-31

Avsändare

Hela dokumentet

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (pdf, 1 MB)
Regeringens skrivelse 2016/17:115
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Skr. 2016/17:115
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 9 mars 2017
Margot Wallström
Ann Linde
(Statsrådsberedningen)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2016 i enlighet med 9 kap. 21 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.
1
Skr. 2016/17:115
Innehållsförteckning

1 Inledning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida