Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Regeringens agerande rörande Findus i Bjuv

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1904 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05613/RTS

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1904 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Regeringens agerande rörande Findus i Bjuv

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat närings- och innovationsministern vilka steg och initiativ ministern, som ansvarig minister för regeringens näringspolitik, tog för att möjliggöra att Findus och företagets verksamhet skulle kunna stanna kvar i Bjuv.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sedan beskedet om Findus nedläggning av produktionen i Bjuv kom den 31 mars 2016 har regeringen haft en kontinuerlig dialog mellan Bjuvs kommun och Region Skåne samt även med Findus och Nomad Foods. Som jag tidigare svarat Ann-Charlotte Hammar Johnsson kan jag av naturliga skäl inte närmare redogöra för innehållet i denna dialog.

Jag vidhåller att staten har en viktig roll att spela vid större varsel och omställning i näringslivet. Inte minst Tillväxtverkets uppdrag att bistå vid varsel och omställning kommer vara centralt för den nationella nivåns samlade stöd till berörda orter. Jag vet också att Tillväxtverket har etablerat en kontakt med Region Skåne och står berett att bistå såväl med myndighetens egna resurser, som med vägledning till andra relevanta myndigheters stöd.

Regeringen har redan beslutat om medel till Region Skåne för att genomföra insatser som stärker innovationer i livsmedelskedjan och stödjer utvecklingen av innovativa livsmedelsföretag. Regeringen har även inom ramen för livsmedelsstrategin fattat beslut om en lång rad andra åtgärder som ska stärka svensk livsmedelsproduktion. Dessa satsningar bedöms kunna ha en viktig inverkan på den fortsatta utvecklingen av livsmedelsproduktionen i Bjuv och Skåne.

Stockholm den 21 September 2017

Sven-Erik Bucht

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-07)