Förordning (2018:1446) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:5) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk

SFS nr: 2018:1446
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2018-06-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att Statens energimyndighets föreskrifter (NUTSFS 1998:5) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.