Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019

SFS nr: 2018:1549
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2018-09-06
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019.