Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förordning (2018:1580) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019

SFS nr: 2018:1580
Departement/myndighet: Finansdepartementet E2
Utfärdad: 2018-09-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår    Uppräkningsfaktor
2018        1,040
2019        1,039